onsdag den 26. marts 2014

Hjerteforeningens Red LIV-spil, førstehjælp og Falckklub for børn....

Kan du redde liv?


Red LIV-spillet, er et fint lille redskab til at indøve begreberne. Det er de første minutter, som er afgørende for, om et menneske overlever. 

Hjerteforeningen har lavet et spil, hvor det gælder om, at trække de rigtige billeder ind, i den rigtige rækkefølge, på tid. Prøv spillet her:  

En rigtig god måde, at få indøvet begreberne, for du ved aldrig, hvornår du kan få brug for det. Det kan være en pårørende, men også i det offentlige rum, at der er en som falder om, og vi har pligt til, at hjælpe, ved at handle omgående. I det offentlige rum, er der ofte hjælp at hente hurtigt. Det kan være svære, når du står alene med opgaven. Derfor er det så vigtigt, at have lært de meget få begreber udenad, så de sidder på ryggraden. 

Børn og førstehjælp
I min optik, er det noget som bør være obligatorisk i folkeSkolen, så også børn lære førstehjælp. 

Da min søn var 6 år, meldte jeg  ham i Falck-Klubben, og var tilknyttet 3 år, hvor Falck-klubben holder arrangementer ca. 4 gange om året. En obligatorisk del af min søns opdragelse. At lære få vigtige begreber i børne-højde, og selv deltage i små øvelser, herunder førstehjælp og brandkursus. 

At se en ambulance indvendig. Kigge på udstyret. Sidde / ligge på båren. Komme op og sidde i en af de store brandbiler. Holde en brandsprøjte. Deltage i, at slukke små ildebrande med assistance fra redderne, og se hvordan brandmændende slukker større brande. At se hvad der sker, når der fejlagtigt hældes vand på oliegryden (det kunne være pomfritterne på komfuret), og lære, at slukke for komfuret og sætte låg på gryden uden at røre den. 

At få indlært, det vigtige nummer 1-1-2, og hvad der er vigtigt, at fortælle alarmcentralen. De få vigtige begreber, kan være med til, at det virker mindre skræmmende for et barn, hvis ulykken skulle ske, og de kan reagere hurtigt.  

Det lille brandkursus som min søn deltog i, har været til stor gavn i vores hjem, fordi begreberne er indlært. I enkelte situationer, har han reageret helt "efter bogen", når jeg har været distræt, og glemt at slukke for komfuret. Jeg mente, at jeg havde slukket det, men han lugtede røg, gik ud i køkkenet, slukkede komfuret, og lagde et låg på gryden! 

Han blev belønnet med en valgfri is fra Paradis Is den dag, fordi han gjorde det helt rigtige! Det er vigtigt, at rose med det samme! så de mærker, at de har håndteret situationen korrekt. Det vil de huske. 

Du kan finde en børneguide til førstehjælp her, print den ud, og tal med dit barn om den. De er også lavet en APP, som kan downloades, så begreberne kan indlæres via din smartphone. 


Som lægesekretær er det obligatorisk, at kunne førstehjælp, og skal løb-ende opgradere mine kurser. Både brandkursus samt livreddende førstehjælp, i både teori og praksis. 

Jeg har løbende modtaget undervisning af anæstesilæger og sygeplejersker, så de kan se, at hver enkelt kursist kan begreberne. Vi lære, at samarbejde 2-3 stykker ad gangen med en hjertestarter. Og det kræver øvelse, at lære teknikkerne. 

Jeg har ikke haft brug for min førstehjælp endnu, andet end småskader, som kun har krævet en førstehjælpskasse. På hos-pitalet, har de et beredskab som bare fungere. Jeg har set dette beredskab i aktion, på en afdeling jeg har arbejdet på. 

Alle kender deres opgaver, de er indlejret på "rygGraden". Det er på en gang både en skræmmende, men også fascinerende oplevelse, at se, hvordan sådan et beredskab samarbejder. Meget lærerigt. Personen overlevede, så det var kun med til, at fuldende oplevelsen. Selvom det virker voldsomt, under selve redningsaktionen. 

Beredskaber er uddannet og "klædt på", til at redde liv. Det er mange borgere ikke. derfor, er det så vigtigt, at få lært begreberne, det kan redde liv. Der findes mange gratis førstehjælpskurser rundt omkring i landet. Find et i nærheden af dig, og tag gerne dine børn med, se også får lært øvelserne. 


   Rigtig Dejlig Onsdag

Smil Lene .0))  
Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar